O nás

,,Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy  „Dewey – Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Místní knihovna Černotín sídlí od roku 2014 v nově zrekonstruovaných prostorech v budově obecního úřadu v 1. patře. Kdy k dispozici máme kuchyňku a sociální zařízení. Zřizovatelem je Obec Černotín, regionální funkci zaštiťuje Městské kulturní zařízení Hranice (Městská knihovna Hranice).

Od roku 2012 černotínskou knihovnu mají pod taktovkou Vališovic holky (Ivana a Veronika), které celkovou úroveň knihovny vyzdvihly a zvýšily samotné povědomí o černotínské knihovně, ale především zvýšily zájem o knihovnu nejen u našich spoluobčanů, ale i u „přespolních“.

Bylo zorganizováno přes 40 akcí a projektů, mezi ty nejzdařilejší můžeme zařadit sérii tvořivých dílen, Noc s Andersenem, knihobudku, velikonoční strom – skořápkovník anebo roznášku knížek seniorům. Všechny tyto aktivity se knihovna snaží věkově i genderově rozkládat tak, aby všichni byli spokojeni.

Knihovna si tento vysoký nadstandard služeb udržuje především díky úzké spolupráci s vedením obce, ale i přátelským vztahem se Základní a mateřskou školou Černotín

 

Pár řádků z historie knihovny:

V roce 1883 vznikl v obci Černotín čtenářský spolek Svornost a v roce 1912 byl přeměněn v Odbor národní jednoty.

Na základě zákona ze dne 5. 11. 1919 zřizuje Obecní zastupitelstvo obecní knihovnu. Po dohodě s místním Odborem národní jednoty přebírá dosavadní knihovnu národní jednoty čítající na 300 svazků a pěknou skříň za odstupné 300 Kčs. Většina knih v knihovně i skříň zakoupena z čistého výtěžku koncertů, pořádaných řídícím učitelem Josefem Vodičkou.

(Zápis v kronice obce Černotín, rok 1920, Josef Vodička)

O duševní stravu občanů stará se obecní knihovna, která čítá celkem 743 svazky knih zábavných a poučných. Letos přibylo 34 svazků. Knihovna umístěna je ve škole a knihy se půjčují v době od 1. 10 do 28. 6. vždy v neděli po mši.

(Zápis v kronice obce Černotín, rok 1933, Josef Vodička)

Jelikož řídící učitel ve výslužbě Josef Vodička vzdal se počátkem roku knihovnictví v obecní knihovně, zvolena knihovnicí pí. Františka Kočnarová. Když tato na podzim z Černotína odešla, převzal knihovnu řídící učitel Fr. Dohnal a knihovna opět přišla do školy.

(Zápis v kronice obce Černotín, rok 1935, Josef Vodička)

Obecní knihovna umístěna ve škole čítala v roce 1937 knih zábavných 594 poučných 97. V roce 1937 přibylo 29 knih- Příjem knihovny byl: Povinný přírůstek od obce 500 Kčs, dar Rolnické záložny v Černotíně 250 Kčs. Knihovníkem je řídící učitel Fr. Dostál.

(Zápis v kronice obce Černotín, rok 1937, Josef Vodička)

Schůze MNV ze dne 28. 10. 1948 usnesla se jednohlasně, aby majetek č. 77 konfiskovaný dle dekretu 108/45 Sb. byl i se zahradou předán MNV. Jako uchazeči o tento konfiskál je ve středu obce a je nejvhodnější pro umístění ob. veř. knihovny a lékařské poradny pro matky, ev. i pro zřízení jeslí pro děti. Zahrada by byla vhodná pro stavbu nové školy.

(Zápis v kronice obce Černotín, rok 1948, František Dostál)

 

Další zmínky o knihovně v kronikách již nejsou.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *